Bếp tủ và wardrobe.More hơn 10 năm kinh nghiệm.

DỰ ÁN

 • West Village Project

  Tên dự án: West Village Project Project website URL: https://westvillage.com.au/ supplying time: December 2017 Sản phẩm và số lượng 568 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo 280 bộ hồ sơ ShowerScreen nhôm
  Read more
 • Avant Project

  Tên dự án: Avant Project Project website URL: http://www.avantmelbourne.com.au/ supplying time: December 2017 Sản phẩm và số lượng 743 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo
  Read more
 • Dự án Nam Trung Bộ thành phố

  Tên dự án: South City Central Project Project website URL: https://www.southcentral.com.au supplying time: tháng sáu 2017 Sản phẩm và số lượng 224 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo 110 bộ hồ sơ ShowerScreen nhôm
  Read more
 • MaNab Project

  Tên dự án: MaNab Project Project website URL: www.mcnab.net.au supplying time: March 2017 Sản phẩm và số lượng 178 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo 90 bộ hồ sơ ShowerScreen nhôm
  Read more
 • Ivy & Eve Apartments

  Tên dự án: Ivy & Eve Apartments Project website URL: https://www.ivyevebrisbane.com.au/ supplying time: tháng sáu 2016 Sản phẩm và số lượng 263 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo 130 bộ hồ sơ ShowerScreen nhôm
  Read more
 • Opera Apartments Project

  Tên dự án: Opera Apartments Project Project website URL: www.operasb.com.au supplying time: tháng sáu 2016 Sản phẩm và số lượng 263 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo 130 bộ hồ sơ ShowerScreen nhôm
  Read more
 • Matrixhudson

  Tên dự án: Matrixhudson Project website URL: https://www.matrixhudson.com/photogallery.aspx supplying time: December 2015 Sản phẩm và số lượng 325 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo 160 bộ hồ sơ ShowerScreen nhôm
  Read more
 • Spice Apartment

  Tên dự án: Spice Apartment Project website URL: http://www.spicebrisbane.com.au/ supplying time: December 2015 Sản phẩm và số lượng 437 đặt tủ quần áo và cửa trượt tủ quần áo
  Read more
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP